GDPR

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“; v češtině zde) vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a ve všech členských státech EU se přímo aplikuje od 25. května 2018. GDPR v celé EU nahradí dosavadní vnitrostátní předpisy implementující dnes již více než dvacet let starou směrnici o ochraně osobních údajů (95/46/ES).

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí zájemce o některou z námi poskytovaných služeb, o zaslání dalších informací o problematice ochrany osobních údajů a o námi nabízených službách. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením vzorové dokumentace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Zatím nevíme, kolik e-mailů od nás dostanete, ale jedno Vám slíbit můžeme – často to nebude a budeme posílat jen takové informace, které pro Vás budou zajímavé a užitečné.

Bez ohledu na vše uvedené výše stále platí, že máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.

euclidos.com © 2023 All rights reserved.